มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Edinburgh ประเทศสก๊อตแลนด์ สหราชอาณาจักร
27/11/2019
กิจกรรม “A Christmas to Remember 2019”
18/12/2019

มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้แทนจาก Trinity College Dublin ประเทศไอร์แลนด์

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ Mr. Leo McNamee, International Partnerships Officer ผู้แทนจาก Trinity College Dublin ประเทศไอร์แลนด์

ในโอกาสนี้ได้มีการประชุมหารือร่วมกันโดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและโครงการ Eramus+ ภายใต้การดำเนินงานของสองมหาวิทยาลัยรวมทั้งประเทศไทยและประเทศไอร์แลนด์