คลังภาพกิจกรรม

27/09/2019

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 23 MU-SUP#23

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 23 (MU-SUP#23) ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562
09/01/2020

งานเลี้ยงปีใหม่กองทรัพยากรบุคคล 2020 : มนต์รัก HR

งานเลี้ยงปีใหม่กองทรัพยากรบุคคล ต้อนรับปี 2563/2020 ในธีม “มนต์รัก HR” วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ณ ร้านแซ่บนัว ครัวบ้านนา
30/01/2020

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2563

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
02/03/2020

51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

๕๑ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
Page views: 0