คลังภาพกิจกรรม

24/12/2017

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มราชสกุลมหิดล แด่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดูคลิป IPTV
19/04/2018

กิจกรรม Walk & Run to Happy MU

19/04/2018

พิธีมอบทุน 7 ส่วนงานต้นแบบ นักสร้างสุของค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล

19/04/2018

งาน “Joong กัน Run วันแห่งความรัก”

Page views: 0