02/11/2022

ม.มหิดล สร้างสรรค์นวัตกรรม “บอร์ดเกม The Plantstery ปริศนาพฤกษาสู้โรค” ส่งเสริมชุมชนรู้ค่า “ถุงยังชีพจากธรรมชาติ”

07/11/2022

ม.มหิดล วิจัยทบทวนปลดล็อกใช้ซ้ำขวดพลาสติกใส

15/11/2022

ปรับ เปลี่ยน พฤติกรรม รักษาอาการลำไส้แปรปรวน

07/02/2023

นักโภชนาการ แนะนำเทรนด์อาหารสุขภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม “Upcycling and Sustainability Foods”