02/11/2022

ม.มหิดล ตีแผ่ปัญหาแรงงานย้ายถิ่นระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนข้างหลัง แนะใช้พลังเสริมจากครอบครัวขยายช่วยเยียวยา

08/11/2022

ม.มหิดล Griffith University ประเทศออสเตรเลีย สสส. และเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ร่วมวิจัยพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล หวังช่วยกอบกู้สถานการณ์โลก “Nutrition transition” เปลี่ยนรูปแบบการบริโภคของประชากรไทย

15/11/2022

การปลูกฝังการอ่านเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กไทย

23/12/2022

สถานการณ์ระบบอาหารไทย อีกไกลแค่ไหน…จะไปถึงระบบอาหารที่ยั่งยืน