01/11/2022

ม.มหิดล แนะใช้ดนตรีกระตุ้นเรียนออนไลน์

02/11/2022

ม.มหิดล เติมฝันสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ “SIDE BY SIDE WITH THE THAILANDPHIL”

10/11/2022

ม.มหิดล เตรียมเปิด “ศูนย์ดนตรีบำบัด” ยกระดับสู่การเป็น “Music Therapy Hub” แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใน 5 ปี

16/11/2022

ก้าวสำคัญของดนตรีคลาสสิกไทย … ที่กระหึ่มในเทศกาลดนตรีระดับโลก