07/11/2022

ม.มหิดล เดินหน้าวิจัยประสิทธิภาพและความปลอดภัย “ยาขับเหล็กสูตรใหม่” เพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยธาลัสซีเมีย เตรียมขยายโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ

08/11/2022

ศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ผู้ก่อตั้งทีมปฏิบัติการแพทย์ระบบทางเดินอาหาร “Bleeding team” และ “Motility Unit” คว้ารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ ประจำปีการศึกษา 2564

10/11/2022

ม.มหิดล ค้นพบสารสกัดจากเปลือกมังคุดความหวังใหม่ในการต้านสมองเสื่อม

21/11/2022

ม.มหิดล จัดทำสื่อแนะวิธีลดเสี่ยงโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์เข้าถึงง่าย เพื่อประชาชน และเยาวชนไทย