ม.มหิดล ย่อโลกการแพทย์แม่นยำสร้างสรรค์ AI ช่วยออกแบบยา “MANORAA”
21/11/2022
ม.มหิดล แนะสร้างโอกาสการเรียนรู้จากค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
21/11/2022

ม.มหิดล จัดทำสื่อแนะวิธีลดเสี่ยงโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์เข้าถึงง่าย เพื่อประชาชน และเยาวชนไทย

ปัจจุบันผู้คนมักเลือกสื่อโลกออนไลน์ในการเข้าไปค้นหาข้อมูล ซึ่งอาจได้มาทั้งที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเจนจิต ฉายะจินดา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้ทุ่มเทในการเข้าถึงความรู้เรื่องโรคติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์เพื่อประชาชน โดยร่วมกับ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตผลงานซีดีที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องดังกล่าวถึง 14 เรื่อง

เกือบร้อยละ 80 ของผลงานลิขสิทธิ์ทั้งหมด ประกอบด้วยโรคที่สามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ได้มากที่สุด นอกจากนี้เป็นผลงานซีดีให้ความรู้เรื่องโรคสตรีที่ไม่ติดต่อ และการใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นที่สุดเพื่อการป้องกันโรคที่สามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรสำหรับเยาวชนไทย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากการขาดประสบการณ์ และความรู้เรื่องการป้องกันได้มากที่สุด

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเจนจิต ฉายะจินดา กล่าวว่าโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกกลุ่มประชากร โดยเฉพาะที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ นอกจากนี้แม้ที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันโรคที่สามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์กันอย่างกว้างขวาง แต่ยังมีประชาชนบางส่วนไม่ทราบว่ามีโรคบางโรคสามารถติดต่อได้ทั้งๆ ที่มีการใช้ถุงยางอนามัย ได้แก่ โรคเริม และหูดหงอนไก่ โดยรอยโรคอาจเกิดขึ้นภายนอกบริเวณที่ใส่ถุงยาง หากสัมผัสโดยตรงอาจติดเชื้อได้

ซึ่งการเข้าถึงความรู้เรื่องโรคติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ จากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเจนจิต ฉายะจินดา จึงได้พยายามผลิตสื่อสอนเพศสัมพันธ์ศึกษาเพื่อประชาชน ที่เข้าใจง่ายโดยการตั้งคำถาม และตอบคำถามที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการรู้ จากประสบการณ์ตรงทางคลินิก ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไป ตลอดจนเยาวชนไทย เพื่อการดูแลตัวเองในเบื้องต้น รวมทั้งการใช้ชีวิตอยู่กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์

โดยผู้ป่วยโรคติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว และบุคคลทั่วไป ใช้ห้องน้ำเดียวกันได้ และใช้เครื่องซักผ้าเครื่องเดียวกันได้ แต่อาจถ่ายทอดเชื้อได้หากมีการสัมผัสโดยตรงกับเยื่อบุผิวในส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ใช้ผ้าเช็ดตัว และชุดชั้นในร่วมกัน ตลอดจนการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน ฯลฯ

นอกจากนี้ การเรียนรู้วิธีที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์เมื่อยังไม่พร้อมก็เป็นเรื่องที่สำคัญ โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเจนจิต ฉายะจินดา ได้แนะให้วัยรุ่นใช้หลักการมองถึงคุณค่าของตัวเอง และอนาคตในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร หากต้องตั้งครรภ์ขณะไม่พร้อม โดยรู้จักที่จะต่อรองด้วยเหตุผล และมีการป้องกันอย่างเหมาะสม

“ไม่ควรลืมว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นโรคที่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อตัวเอง ยังส่งผลกระทบต่อผู้อื่นเสมอ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ดังนั้นจึงควรใช้สติ และมีการป้องกันทุกครั้ง ซึ่งวิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การมีความรู้ความเข้าใจจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง” รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเจนจิต ฉายะจินดา กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

ให้คะแนน
PR
PR