กองกิจการนักศึกษา มหิดล

เงินยืม (ไม่มีดอกเบี้ย) กองกิจการนักศึกษา มหิดล

เงินยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน คืออะไร?

กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นฉุกเฉิน นักศึกษาสามารถติดต่อ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัดเพื่อพิจารณา/ตรวจสอบเหตุผลและความจำเป็นในการยืมเงินของนักศึกษาโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาลงนามรับรองในสัญญาการยืมเงินสำหรับนักศึกษาขาดแคลนและส่วนงานทำหนังสือนำส่งมายังกองกิจการนักศึกษา

เงื่อนไข นักศึกษาสามารถยืมได้ตั้งแต่ 500-5,000 บาท/ครั้ง และจะต้องชำระคืนภายใน 6 เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ย

ขั้นตอนการรับสมัครทุน

 1. นักศึกษากรอกข้อมูลในสัญญายืมเงินฯ >>>ดาวน์โหลดเอกสารสัญญายืมเงินฯ<<<
 2. นักศึกษายื่นแบบฟอร์มที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัด
 3. คณะ/วิทยาลัยสอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและความถูกต้องของสัญญา
 4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาลงนามคำรับรองในแบบฟอร์ม
 5. คณะ/วิทยาลัยทำจดหมายนำส่งสัญญายืมเงินฯ มายังกองกิจการนักศึกษา
 6. กองกิจการนักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเสนอขออนุมัติเบิกเงิน
 7. กองกิจการนักศึกษาแจ้งนักศึกษามารับเงินยืม

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

การรับเงินยืม นักศึกษานำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักศึกษา มารับเช็คเงินยืม ณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

การคืนเงินยืม

วิธีที่ 1 นักศึกษาสามารถนำเงินมาคืนได้ที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล จนครบจำนวนที่ยืมภายใน 6 เดือน โดยแบ่งชำระหรือชำระครั้งเดียวก็ได้

วิธีที่ 2 นักศึกษาสามารถฝากส่งเงินยืมที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัยที่สังกัด เพื่อนำส่งมายังกองกิจการนักศึกษาได้ หากนักศึกษาไม่สะดวกเดินทางมาศาลายา

ช่วงเวลารับสมัคร ตลอดทั้งปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save