Gallery

18/02/2020

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

13/02/2020

โครงการ บ้านมหิดลชิงแชมป์สตรีทฟุตซอล 2020 (งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา)

13/02/2020

โครงการ The 8th ASEAN Student Leader Forum (ASLF) & 4th AUN Student Affairs Network Meeting (AUN-SAN) 2020

06/02/2020

โครงการ MU Dorm Movie For Life ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดย งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

06/02/2020

ส่งมอบถุงผ้าฝีมือการเย็บของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมรักน้องจิตอาสา

06/02/2020

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2562

05/02/2020

โครงการอบรมพัฒนานักศึกษา “ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning)

31/01/2020

กิจกรรม Mahidol Student Life Market

28/01/2020

มหิดล ร่วมใจ รู้ทันภัยฝุ่นจิ๋ว PM 2.5