ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
18/01/2021
09/08/2021

“ทุนฉุกเฉินกรณีนักศึกษาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว”

ประกาศจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเคมีภัณฑ์ ในซอยกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สามารถแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา

“ทุนฉุกเฉินกรณีนักศึกษาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว” ทุนละ 5,000 บาท

 นักศึกษาสามารถแสดงความประสงค์เพื่อขอทุนฉุกเฉินฯ ผ่านช่องทาง https://bit.ly/MUgrants หรือ QR Code ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

 ติดต่อสอบถามได้ที่
02-849-4512 (พี่แอ้)
02-849-4514 (พี่อะตอม)
หรือติดต่อได้ที่เพจกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล