DSS_banner
โครงการอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ ครั้งที่ 5
16/06/2021
ปิดเทอมนี้ไม่มีเหงาด้วยเมนูอาหารของเราเพื่อสุขภาพ
18/06/2021
📌กิจกรรมสำหรับคนชอบอ่านหนังสือมาแล้วค่ะ
😊>> Read to Learn <<
😃>> ในวันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ออนไลน์ Webex
💕กิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยน หนังสือที่อ่านและชื่นชอบ
และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือที่อ่าน ประโยคในหนังสือหรือตัวละคร เหตุการณ์ในหนังสือ ที่ประทับใจ ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อ่านอย่างไร
โดยไม่จำกัดประเภทของหนังสือ💕
🎁** ได้ AT (ชั่วโมงกิจกรรม) Health Literacy : 2 ชั่วโมง **
📌สมัครได้ที่ Link ด้านล่างนะคะ
ผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้อีเมลยืนยันกลับค่ะ
*** เนื่องจากกิจกรรมหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมา..
มีนักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและไม่มาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการตัดโอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมคนอื่น ๆ
ดังนั้นหากนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ MU Friends ขอตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ MU Friends ในครั้งต่อไปนะคะ **
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/MahidolFriends