เทคนิคการเขียน Resume และการสัมภาษณ์งาน
14/05/2021
กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “GC x Mahidol Webinar: Circular Economy & Sustainability for Higher Education”
04/06/2021

  สะบัดธงสีรุ้งให้ Pride Month มิถุนามหัศจรรย์ของชาว LGBTQA+
ร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเพศหลากหลาย
และนำเสนอประเด็นเพื่อสิทธิเพศหลากหลายทั้งในระดับชุมชนและนานาชาติ

 ร่วมแสดงความคิดเห็น วิธีการที่แสดงออก ถึงความเท่าเทียมกันทางเพศ ที่นักศึกษาสามารถทำได้

กติกา
1.กด Like post นี้ >>> click <<<

2.กดแชร์ post นี้และแสดงความคิดเห็นตามโจทย์ “วิธีการที่แสดงออก
ถึงความเท่าเทียมกันทางเพศ ที่นักศึกษาสามารถทำได้” บนหน้า facebook ตนเองโดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ
พร้อมติด #pridemonth2021 #MUpride2021 #MUเพศเท่าเทียม

3. Capture post แล้วส่งมาที่ google form https://forms.gle/dxgeVPaL2MyT535H7
พร้อมกรอกข้อมุลเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งของรางวัล

 รางวัล
หน้ากากอนามัยแบบผ้าและสเปรย์แอลกอฮอล์ 200 รางวัล (ตามลำดับผู้ส่งข้อมูล)
พร้อมรับ AT ด้าน Health 1 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน พ.ศ.2564

#pridemonth2021 #MUpride2021 #MUเพศเท่าเทียม #healthyMU