วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม Time to share
29/05/2020
“Let’s Green Together”
05/06/2020

กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 2563

สำหรับขั้นตอนการเข้าร่วม กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหาร ม.มหิดล ประจำปี 2563 มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://bit.ly/3eulDD9

พร้อมกรอกคำถามที่ท่านสงสัย เกี่ยวกับ ด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 2 เข้าร่วมกลุ่ม Facebook “เครือข่ายผู้ปกครองนศ. ม.มหิดล 2563 (https://www.facebook.com/groups/571779873445976/)

หมายเหตุ ก่อนเข้ากลุ่มจำเป็นต้องกรอกข้อมูลของบุตรหลานของท่าน ดังต่อไปนี้

  1. รหัสนักศึกษา
  2. คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
  3. ชื่อ-สกุล ของนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 3 สามารถรับชมวิดีโอ กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหาร ผ่านระบบ MUx ได้ที่เว็บไซต์ https://mux.mahidol.ac.th/ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

หมายเหตุ สามารถเข้าระบบ MUx ได้ด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยจากนักศึกษาในความดูแลของท่าน (ตัวอย่างอีเมล: ชื่อ.นามสกุล3ตัวแรก@student.mahidol.ac.th)

ขั้นตอนที่ 4 หลังรับชมวิดีโอ หากมีท่านข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถกรอกคำถามทิ้งไว้ได้ที่กลุ่ม Facebook “เครือข่ายผู้ปกครองนศ. ม.มหิดล 2563”

ขั้นตอนที่ 5  ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กลุ่ม Facebook “เครือข่ายผู้ปกครองนศ. ม.มหิดล 2563”

12.30-13.30 น. รับชมการถ่ายทอดวิดีโอ Rerun กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหาร ม.มหิดล

13.30-14.30 น. เข้าร่วมรับชม Facebook LIVE กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหาร ม.มหิดล

เพื่อพบปะกับรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ติดต่อสอบถามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา
โทร 02-849-4526, 02-849-4651 Email: mahidolalumni@mahidol.ac.th