ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 1 วัน ชมรมชนบท ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จ.นครปฐม
26/05/2020
เชียงใหม่จ๋า โรฯ มาเยือน สร้างเฮือนเพาะชำ
26/05/2020

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 3 วัน ชมรมชนบท ณ โรงเรียนวัดวังพลับใต้ จ.สุพรรณบุรี

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 3 วัน ชมรมชนบท ณ โรงเรียนวัดวังพลับใต้ จ.สุพรรณบุรี

ที่มาและความสำคัญ

โรงเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชุมชนและสังคมเกิดการพัฒนา รวมไปถึงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ จากการสำรวจพบว่า โรงเรียนวัดวังพลับใต้ ยังมีความขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งด้านอุปกรณ์การเรียน สถานที่ และบุคลากร ดังนั้นทางชมรมชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รวมกันทำกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาและทำการศึกษารวมไปถึงการเรียนรู้วิถีชึวิตของชุมชน
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 22 – 24 พฤศจิกายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ โรงเรียนวัดวังพลับใต้ ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย

1.โรงเรียนวัดวังพลับใต้

2.ชุมชนวัดวังพลับใต้

3.ชมรมชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะชุมชน

2.เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นภายในชุมชน

3.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตและสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมชุมชน

รูปแบบดำเนินกิจกรรม/โครงการ กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับเยาวชนและชุมชน ผ่านกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม โรงเรียนและชุมชนวัดวังพลับใต้
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 81 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม

1.เกิดพื้นที่การเรียนรู้ภายในโรงเรียนร่วมกับชุมชนโดยรอบ

2.ทักษะการทำงาน มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

3.เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

Web link เอกสารแนบ/รายงานข้อมูลเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบ
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

3, 11, 16

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save