โครงการ The 8th ASEAN Student Leader Forum (ASLF) & 4th AUN Student Affairs Network Meeting (AUN-SAN) 2020
13/02/2020
ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
18/02/2020

โครงการ บ้านมหิดลชิงแชมป์สตรีทฟุตซอล 2020 (งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา)

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการบ้านมหิดลชิงแชมป์สตรีทฟุตซอล 2020 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน MAHIDOL HIDEF ในด้าน Health Literacy หรือ การเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษา โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนานักศึกษารักการออกกำลังกาย รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัย สร้างเครือข่ายให้กับนักศึกษาได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดการแข่งขัน 2 วัน คือ วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานกิจกรรมหอพักนักศึกษา บ้านศรีตรัง(หอ11)