โครงการ MU Dorm Movie For Life ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดย งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
06/02/2020
โครงการ บ้านมหิดลชิงแชมป์สตรีทฟุตซอล 2020 (งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา)
13/02/2020

โครงการ The 8th ASEAN Student Leader Forum (ASLF) & 4th AUN Student Affairs Network Meeting (AUN-SAN) 2020

ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Secretariat) กำหนดจัดโครงการ The 8th ASEAN Student Leader Forum (ASLF) & 4th AUN Student Affairs Network Meeting (AUN-SAN) 2020 วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษา ได้ส่งผู้บริหารและผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 คน ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  2. นางสาวกัญญารัตน์ สิทธิวัจน์ ผู้ช่วยประธานสภานักศึกษา ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  3. นายชนกันต์ รุ่งเรืองผล นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
  4. นายนราวิชญ์ เรียบร้อย วิเทศสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล