ส่งมอบถุงผ้าฝีมือการเย็บของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในกิจกรรมรักน้องจิตอาสา
06/02/2020
โครงการ The 8th ASEAN Student Leader Forum (ASLF) & 4th AUN Student Affairs Network Meeting (AUN-SAN) 2020
13/02/2020

โครงการ MU Dorm Movie For Life ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดย งานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 – 21.00 น. ได้มีการจัดโครงการ MU Dorm Movie For Life ณ ห้องอุ่นไอรัก บริเวณลานกิจกรรมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์

และเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง Facebook Page “งานหอพักนักศึกษา บ้านมหิดล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความตรึงเครียดจากการเรียน

และเป็นการฝึกทักษะการสะท้อนการเรียนรู้ ด้วยการถอดบทเรียนจากการรับชมภาพยนต์  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Trans-formative Learning มาใช้ในการพัฒนานักศึกษาอีกด้วย