กองกิจการนักศึกษา มหิดล
Will be a Creator: เป็น YouTuber ไม่ยากอย่างที่คิด
30/10/2020
mustudentaffairs_HIDEF_I
ASEAN In Today’s World 2021 Online Program
17/11/2020
กองกิจการนักศึกษา มหิดล HIDEF

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาร่วมงาน “GC Circular Living Symposium 2020” โดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยาม พารากอน กรุงเทพมหานคร

โดยน้องๆ ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ >>>Click<<<

สิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้จาก Key Speakers / Key Influencers ทั้งระดับประเทศและระดับโลก คือ การปรับตัวและความรู้เท่าทันเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงไอเดียใหม่ๆ ที่ช่วยจุดประกายทั้งการใช้ชีวิต การสร้างงานสร้างอาชีพ ในยุคที่ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนกำลังขับเคลื่อนโลก

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ
– เข้าร่วมงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
– อาหารกลางวัน
– AT ด้าน Environmental Literacy จำนวน 6 ชั่วโมง !!!!
.
***รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้น***
.
สอบถามเพิ่มเติม
02-849-4524 / 091-551-2694 พี่ฝ้าย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
.
กำหนดการ >>>click<<<
รายละเอียดงาน >>>click<<<
.
#MahidolHIDEF #MUEnvironmentalLiteracy #ไปกับMUENVITour

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล https://op.mahidol.ac.th/sa/