งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44
15/10/2020

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

ชื่อกิจกรรม/โครงการ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
ที่มาและความสำคัญ           งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ โดยนำความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไปเผยแพร่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกิจการนักศึกษา ได้ส่งชุดการแสดงของนักศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ อนุรักษ์ พัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

2.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม

3.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม

รูปแบบดำเนินกิจกรรม/โครงการ 1.ประสานงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

2. ส่งชุดการแสดงของนักศึกษาเข้าร่วมงาน จำนวน 1 ชุด และ ขออนุมัติในหลักการและงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3. ประชุมเจ้าหน้าที่ประสานงานกองกิจการนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่

– ประสานงานทั่วไป

– ดูแลความเรียบร้อยและความพร้อมของนักศึกษาก่อนและหลังการแสดง

– ศึกษา เก็บข้อมูลการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

– เก็บภาพขั้นตอนการจัดงานตั้งแต่พิธิเปิดงาน- ภาพบรรยากาศงานทั่วๆไป

– สรุปผลโครงการเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรวบรวมผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนใจในด้านศิลปวัฒนธรรม

2. สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม เชิงคุณภาพ จัดโครงการได้บรรลุตามวัตุประสงค์ของโครงการ นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save