โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)
02/12/2019
เดินรณรงค์ “มหิดลต้านทุจริต”
11/12/2019

พิธีทำบุญหอพักนักศึกษา(บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา2562

กองกิจการนักศึกษา ได้จัดงานพิธีทำบุญหอพักนักศึกษา(บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา2562 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00-08.30 น. ณ บริเวณองค์พระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืออากาศโททันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ทำพิธีทางศาสนา ตัวแทนนักศึกษากล่าวนำถวายข้าวพระพุทธ และกล่าวคำถวายสังฆทาน พร้อมบุคลากรกองกิจการนักศึกษา ผู้เข้าร่วมงานใส่บาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์สวดอนุโมทนา กรวดน้ำ และประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลความเจริญก้าวหน้าตลอดไป