โครงการ Halloween English: Trick or Treat Hours
11/11/2019
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)
02/12/2019

“ค่ายกันภัยช่อใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล” SAC Camp 2019

“ค่ายกันภัยช่อใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล” SAC Camp 2019

 ระหว่างวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน -วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ผศ.รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

เป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้นโยบายด้านกิจกรรมนักศึกษา และมีกิจกรรม Transformative Learning เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการสื่อสาร และภาวะผู้นำ โดย ผศ. ดร. จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์..และยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าเรียนรู้อีกต่อไป