โครงการ Asia Pacific Youth Exchange – Thailand
20/08/2019
โครงการ The 3rd Asia Pacific Youth Exchange Korea (APYE Korea)
20/08/2019

พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน กล่าวเปิดงานพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้คำพรและโอวาทแก่นักศึกษาและ เจิมหนังสือ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษากล่าวนำคำไหว้ครู และนำพานธูปเทียน ดอกไม้มอบแด่ประธานและคณาจารย์ นักศึกษาใหม่ทุกคนร่วมร้องเพลง”พระคุณที่สาม”