โครงการ The 2nd AUN ASEAN Experiential Learning Program (AELP)
06/08/2019
โครงการ Green Summer Volunteer Campaign 2019
20/08/2019

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562
จัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 6.00 – 16.00 น.
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล และสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา