การประชุมสมัยสามัญ ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
29/03/2018
“เปลี่ยนชีวิต เมื่อชีวิตเปลี่ยน”ละครเวทีเพื่อการ ลด ละ เลิกบุหรี่
29/03/2018

พิธีเปิดโครงการกีฬาน้องใหม่ ประจำปี 2560

พิธีเปิดโครงการกีฬาน้องใหม่ ประจำปี 2560 (WE ARE FRESHY MAHIDOL 2017) วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโดย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ โดยมี นายนภัทร มังคราช นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ร่วมขบวนพาเหรด และร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด