โครงการจุดประกายความเป็นผู้ประกอบการ (Start Up)
29/03/2018
การประชุมสมัยสามัญ ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
29/03/2018

พิธีให้โอวาทนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีให้โอวาท นักกีฬาและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ซึ่งในพิธีดังกล่าว ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติ ให้โอวาท แก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 21 – 31 มกราคม 2561 กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญชวนชาวมหิดล ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจ ให้ทีมกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะ