รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลัง โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2565
05/05/2022
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (MOOC for Academic Career Path)”
14/06/2022

รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังชี้แจงแนวปฏิบัติที่ชาวมหิดลควรรู้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2565

รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังชี้แจงแนวปฏิบัติที่ชาวมหิดลควรรู้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565

  เอกสารประกอบการประชุม