รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลังชี้แจงแนวปฏิบัติที่ชาวมหิดลควรรู้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2565
30/05/2022
รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลัง โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29/08/2022

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (MOOC for Academic Career Path)”

ด้วย มหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (MOOC for Academic Career Path)” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสามารถนำผลงานมาขอตำแหน่งทางวิชาการได้ ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3x0gaQU หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

ทั้งนี้ สามารถส่งประเด็นคำถามได้ที่อีเมล jinjuta.jai@mahidol.ac.th หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ งานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02 849 6293 หรือ 02 849 6388