โครงการ HR Transformation (สัมมนากองทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560)
24/12/2017
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มราชสกุลมหิดล แด่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2560
24/12/2017

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560

วันอังคารที่  26  กันยายน  2560   เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้

« 1 of 3 »
Page views: 0