กิจกรรม OP อาสา พัฒนาชายฝั่งทะเล ฐานทัพเรือสัตหีบ
24/12/2017
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560
24/12/2017

โครงการ HR Transformation (สัมมนากองทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560)

สัมมนากองทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560

  • วันที่ 14 กันยายน 2560 โครงการ HR Network & HR Policy ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  • วันที่ 15 กันยายน 2560 โครงการ HR Transformation ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  • วันที่ 16-17 กันยายน 2560 โครงการ HR Transformation ณ โนโวเทล ริมแพ รีสอร์ท จ.ระยอง
« 1 of 4 »