งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560
24/12/2017
กิจกรรม Walk & Run to Happy MU
19/04/2018

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มราชสกุลมหิดล แด่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2560

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดูคลิป IPTV

Page views: 0