31/10/2022

ม.มหิดล สร้างสรรค์ “นวัตกรรมชุมชน” ริเริ่ม “โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค” สร้าง “ระบบแหล่งอาหารปลอดภัย” เพื่อชุมชนยั่งยืน

04/11/2022

ม.มหิดลภูมิใจ รับหน้าที่ “ด่านหน้า” นำวิชาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากชุมชนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล “U2T” กระทรวงอว.

07/11/2022

ม.มหิดล เตรียมเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเกษตรและสิ่งแวดล้อม ประมาณต้นปี 2566 ณ วิทยาเขตนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางอาหารในพื้นที่เกษตร

07/11/2022

ม.มหิดล เตรียมโชว์ 18 ผลงานวิจัยเพื่อสังคม วิทยาเขตนครสวรรค์พร้อมนำทีมเข้าร่วมเสนอ 10 ผลงานคุณภาพในงาน MUSEF 2022 วันที่ 27 ก.ย.นี้