17/05/2022

ม.มหิดล สร้างสรรค์และพัฒนาโปรแกรมจำลองเสริมการเรียนรู้ลอจิกเกต เสริมพื้นฐานวิชาดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาป.ตรี

17/05/2022

ม.มหิดล พร้อมส่งเสริมผลักดันผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชบรรลุเป้าหมาย BCG เศรษฐกิจชาติ

17/05/2022

ม.มหิดล – ไบโอเทค ค้นพบ “โพรไบโอติกส์ต้านโรคสัตว์น้ำ” จากการวิจัยในระดับ “ยีน” ครั้งแรก

17/05/2022

ม.มหิดล ชี้ทางออกวิกฤติ COVID-19 สร้าง “Social Lab” เสริมแกร่งสุขภาวะชุมชน ก่อนขยายผลสู่ระดับประเทศ และภูมิภาคอาเซียน