01/11/2022

ม.มหิดล สร้างเครื่องมือ “แกะรอยเท้ายาปฏิชีวนะ” ช่วยโลกพ้นวิกฤติเชื้อดื้อยา

10/11/2022

ม.มหิดล ประดิษฐ์นวัตกรรม “เครื่องดูดยุงชนิดโค้ง” ฝีมือคนไทย เพื่อคนไทย ขจัดปัญหาการดูดยุงจากที่แคบ

10/11/2022

โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง รู้ก่อน รักษาก่อน

03/02/2023

ม.มหิดล แนะความจำเป็นเร่งด่วนด้านนโยบายจัดการระบบข้อมูลสุขภาพ