31/10/2022

ม.มหิดล ลดอุบัติภัย ออกแบบแผงกั้นลดแรงเฉื่อยในถังรถบรรทุกน้ำมัน ด้วยพลศาสตร์ของไหล

02/11/2022

ม.มหิดล ภูมิใจนำวิชาการหุ่นยนต์ฝั่งเอเชีย พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน World RoboCup 2022 ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2565 นี้ ที่ไบเทค บางนา

10/11/2022

ม.มหิดล ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย เตรียมขยายขอบเขตปฏิบัติการ Mobile Stroke Unit ที่ได้มาตรฐานจากบกสู่ทะเล หวังช่วยคนไทยรอดพิการและอัมพาตอันเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

10/11/2022

ม.มหิดล สร้างสรรค์และพัฒนาอุปกรณ์เทียบวัดสมรรถนะหัวเก็บภาพอัลตราซาวด์ ทางเลือกวินิจฉัยปลอดภัยจากรังสี