กิจกรรม Innovation for Campus Sustainability Contest 2021 💡 รอบชิงชนะเลิศ 💡
27/08/2021
Cryptocurrency และ Blockchain Technology การซื้อขายในตลาดเงินดิจิทัล และรู้จักเทคโนโลยีบล็อกเชน
07/09/2021

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

“Online Townhall Meetings ครั้งที่ 2”

ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น.

เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาในภาคการศึกษา 1/2564
– การคืนค่าเทอม
– ทุนการศึกษา
– ความช่วยเหลือด้านสุขภาพนักศึกษา
– ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมต่างๆ

————————————————
ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
————————————————

– ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

– รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

– ผศ. ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

– ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย
– ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล

————————————————

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่>>>https://bit.ly/muthm2
ตั้งแต่วันนี้ถึง 2 ก.ย. 64 เวลา 18.00 น.

*หมายเหตุ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรใช้อีเมล์มหาวิทยาลัยมหิดลในการสมัครเท่านั้น (name.sur@student.mahidol.ac.th, name.sur@mahidol.ac.th)