บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการจัดการความเครียด
20/01/2021
20210121_environmental_banner
“How I Help the Earth” มาช่วยกันแชร์สิ่งดีดีเพื่อโลกของเรากัน
21/01/2021

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมทำแบบสำรวจกิจกรรมทางกายของนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนและญี่ปุ่น

20210121_studentsurvey
studentsurvey

ท่านสามารถช่วยเราได้!!!

เรากำลังรวบรวมข้อมูลสำรวจเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน (และญี่ปุ่น)
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมทำแบบสำรวจกิจกรรมทางกายของนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนและญี่ปุ่น
ข้อมูลของท่านจะช่วยเราในการพัฒนาโครงการ กิจกรรมและบริการต่างๆในมหาวิทยาลัยของท่าน
นอกจากนี้เรามีนาฬิกาอัจฉริยะจำนวน 50 เรือนมอบให้สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามครบทุกข้อ
และสมัครเข้าร่วมการจับรางวัล ดังนั้นเราหวังว่าท่านจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม https://uwa.qualtrics.com/jfe/form/SV_d5vaFAenjLZDJSB…