กิจกรรมนักศึกษา มหิดล
“Imagine the Future Scenarios Competition Thailand 2021”
12/01/2021
Covid19
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
15/01/2021
กิจกรรมนักศึกษา มหิดล

“Imagine the Future Scenarios Competition Thailand 2021”

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมเวทีการแข่งขัน สร้างแบบจำลองสถานการณ์อนาคต (Scenario) เพื่อชิงเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโอกาสในการเป็นทีมตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันบนเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ภายใต้หัวข้อ “More and cleaner energy in Asia Pacific and Middle East cities in 2050: How will residents live, work and play?”

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุ 18 ปีขึ้นไป
– สมาชิกทีม 5-8 คน
– เป็นนักศึกษาคณะใด หรือสาขาใดก็ได้
– มีสัญชาติไทย หรือมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
– การนำเสนอ และการสื่อสาร เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 27 มกราคม 2564

สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ทาง
https://bit.ly/itf-apply-form

หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
https://www.shell.co.th/en_th/energy-and-innovation/imagine-the-future-competition.html
หรือ Facebook: Imagine the Future Competition

#imaginethefutureTH #ITFTH2021