โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และการจัดสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลเครื่องมือการประเมินสากล ICDL
10/06/2020
การเปิดให้บริการอาคารและสนามกีฬาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26/06/2020

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการสุขใจที่ปลายปากกา Transformative Learning for Writing

 รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการสุขใจที่ปลายปากกา Transformative Learning for Writing