ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
18/02/2020
Transformative Learning
26/02/2020

เครื่องกำจัดฝุ่นและฟอกอากาศ DIY ทำได้ด้วยตัวเอง

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. งานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมและสนันสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม “เครื่องกำจัดฝุ่นและฟอกอากาศ DIY ทำได้ด้วยตัวเอง” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1) บรรยายให้ความรู้ในเรื่องของมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) สาเหตุ และวิธีการป้องกัน รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 2)กิจกรรม “Workshop สอนการทำเครื่องกำจัดฝุ่นและฟอกอากาศ DIY” ทำได้ด้วยตัวเอง ทำง่าย ในราคาต้นทุนต่ำ ณ ลานกันภัย ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา