ชมรมส่งเสริมสาธารณสุข (สสธ.) กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมส่งเสริมสาธารณสุข (สสธ.)
21/10/2020

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

“รู้จัก สัมผัส รู้สึก หวงแหน”

วัตถุประสงค์ของชมรม

เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จัก สัมผัส ธรรมชาติที่แท้จริง เกิดความรู้สึกรัก และหวงแหน ช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้อยู่กับพวกเราไปนานๆ

กิจกรรมน่าสนใจ

1.ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.อนุรักษ์อาสาเก็บขยะ

3.ตอบคำถามความรู้กับชมรมอนุรักษ์ (ปี2563)

ช่องทางการติดต่อ

  • Facebook fanpage ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ช่องทางการรับสมัครเข้าร่วมชมรม: รับสมัครจากกิจกรรมที่จัดขึ้น ติดตามได้ผ่านทาง facebook fanpage ชมรม