ชมรมขี่ม้า กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมขี่ม้า
21/10/2020
ชมรมดาบสากล กองกิจการนักศึกษา มหิดล
ชมรมดาบสากล
21/10/2020

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ชมรมดาบไทย

“เริ่มต้นจากหนึ่งไปด้วยกัน”

วัตถุประสงค์ของชมรม

  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถ ในการแข่งขันกีฬาฟันดาบไทย
  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำ “ปรัชญาวิชาดาบ” ไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้

กิจกรรมน่าสนใจ

  • ฝึกซ้อมสำหรับแข่งขัน สาธิต และป้องกันตัว
  • เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟันดาบไทย ในวาระต่าง ๆ
  • กิจกรรม จัดการฝึกอบรมป้องกันตัว
  • กิจกรรม จัดการแข่งขันภายใน

ช่องทางการติดต่อ

  • Facebook fan page: ดาบไทยมหิดล
  • ใต้อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ทุกวันพุธ พฤหัส เวลา 17.00 น. – 19.00 น.
  • ประธานชมรม พี่ขม โทร. 090 554 5450