คนรุ่นใหม่ใส่ใจการเงิน
27/03/2019
ประกาศงดให้บริการห้องกีฬา
11/04/2019

DSI Campus Tour

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จะจัดกิจกรรม DSI Campus Tour
ในวันที่อังคารที่ 30 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์” โดย พันตำรวจโทพัฒนะ ศุกรสุต  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  • กิจกรรม DSI Campus Tour นิทรรศการให้ความรู้จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ และบัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับของรางวัลจาก DSI ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ บริเวณลานหน้าดอกกันภัย ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์”  โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์
ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 เมษายน 2562 รับจำนวนจำกัด 150 ท่าน (มีเอกสารและอาหารว่างรับรองผู้เข้าร่วมงาน)

มีจำนวนชั่วโมง Activity Transcript  3 ชั่วโมงให้ด้วยนะจ๊ะ  !!!!!