กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่-สอนน้องร้องเพลง(ประชุมเชียร์) ปี 2561
16/07/2018
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
27/08/2018

การฝึกอบรมจิตอาสาเฝ้าระวังภัยงานรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมฝึกอบรมจิตอาสาเฝ้าระวังภัยงานรับน้องใหม่สู่มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30-17.00 น.ณ ห้อง 323 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พิธีเปิดการฝึกอบรม โดย นางสาวรุ่งดาว จารุภูมิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และบรรยายกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาเฝ้าระวังภัย โดย คุณยุทธภูมิ ญาณเพิ่ม หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล