ถนนคนเดิน สายหน้าบ้านมหิดล (หอพักนักศึกษา)
12/07/2018
สนามหญ้าด้านหน้ากองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
12/07/2018

สนามรักบี้-ฟุตบอล หลังหอพักพยาบาลรามาธิบดี

ตำแหน่งที่ตั้ง : อยู่ระหว่างหอพักพยาบาลรามาธิบดี และอาคารสิริวิทยา

ขนาดพื้นที่ : 9,000 ตารางเมตร

รายละเอียด : มีไฟฟ้าแสงสว่างตามปกติ (ไม่อนุญาตให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่ม) หากจัดกิจกรรมที่มีเสียงดังต้องได้รับอนุญาตจากทางหอพักพยาบาลรามาธิบดี คณะศิลปศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด