สนามรักบี้-ฟุตบอล หลังหอพักพยาบาลรามาธิบดี
12/07/2018
แหล่งนันทนาการทางน้ำ
12/07/2018

สนามหญ้าด้านหน้ากองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งที่ตั้ง : อยู่ระหว่างโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ : 400 ตารางเมตร