ถนนคนเดิน สาย C ตั้งแต่สถาบันพัฒนสุขภาพอาเซียนถึงสวนเจ้าฟ้า
12/07/2018
สนามรักบี้-ฟุตบอล หลังหอพักพยาบาลรามาธิบดี
12/07/2018

ถนนคนเดิน สายหน้าบ้านมหิดล (หอพักนักศึกษา)

ตำแหน่งที่ตั้ง : อยู่ระหว่างบ้านมหิดลและศูนย์การเรีบนรูู้มหิดล

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ : 3,000 ตารางเมตร

รายละเอียด : มีไฟฟ้าแสงสว่างตามปกติ (ไม่อนุญาตให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่ม)