สถานที่ตั้งมหิดลสิทธาคาร

มหิดลสิทธาคาร เป็นคอนเสิร์ตฮอลล์และหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารนี้เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

บริการ

1.การขอใช้สถานที่และอุปกรณ์

  •  ให้บริการจองใช้สถานที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ
  • ประสานงานการยืม-คืนอุปกรณ์ สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

2.การประชาสัมพันธ์

  • ประสานงานการประชาสัมพันธ์ การแจกใบปลิว แผ่นพับ โฆษณาต่างๆ

ภารกิจ

  1. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้บริการหอประชุม
  2. มหิดลสิทธาคาร
  3. บริหารจัดการพื้นที่หอประชุมมหิดลสิทธาคาร
  4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมของหอประชุมมหิดลสิทธาคาร

<<

999 Mahidol University (Prince Mahidol Hall) Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170