อื่นๆ/ข้อมูลของอาคาร/พื้นที่จอดรถศูนย์การเรียนรู้มหิดล

สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ ลานจอดรถ 2 (P2)  อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลานจอด 2 (Parking 2)

<<