ถนนคนเดิน สาย B ตั้งแต่คณะวิศวกรรมศาตร์ถึงวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯ การกีฬา
12/07/2018
ถนนคนเดิน สายหน้าบ้านมหิดล (หอพักนักศึกษา)
12/07/2018

ถนนคนเดิน สาย C ตั้งแต่สถาบันพัฒนสุขภาพอาเซียนถึงสวนเจ้าฟ้า

ตำแหน่งที่ตั้ง : ตั้งแต่คณะวิทยาลัยนานาชาติ (ประตู 2) ถึง สวนเจ้าฟ้า

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ : 3,000 ตารางเมตร

รายละเอียด : มีไฟฟ้าแสงสว่างตามปกติ (ไม่อนุญาตให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่ม)